Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) “Kadın Merkezi Projesi” kapsamında Mart 2007’de Mardin’de kuruldu. MOKİD; kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin sona erdiği, herkes için adalet, eşitlik ve özgürlüğün tesis edildiği bir dünya/toplum vizyonuyla çalışmalarını sürdürmekte; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı her türlü şiddetle mücadeleyi hak temelli perspektif ile yürütmek; bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak amacıyla savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktadır.

Mardin Ortak Kadın İşbirliği DerneğiMOKİD